Nu har FOLK startat en blogg!

Nu har FOLK startat en egen blogg!

Innehållet i bloggen kommer att vara mycket varierande. Den kommer att skildra vardagen i FOLK-området, men också innehålla tips till alla företag om marknadsföring, kundvård, om sociala medier, om hur man skapar en bättre hemsida och hur man syns med den ute i cyberrymden.

Och säkert mycket annat också.

Välkommen att följa oss, bara att klicka på FOLKbloggs-länken ovan.

Dra dig inte för att kommentera det som skrivs. Kanske har Du andra tips eller en annan uppfattning? Fine.

Låt oss tillsammans göra den till en levande mötesplats.

Väl mött!